آموزشگاه نقاشی سیمرغ کرج
مرکز آموزش و آفرینش خلاقیتهای هنری

اخبار سایت

 

♦ برگزاری نمایشگاه وفروش آثارهنرجویان درآلمان 2016

♦ برگزاری نمایشگاه وفروش آثار هنرجویان درنمایشگاه بین المللی هنر دبی2017

♦ برگزاری نمایشگاههای متعدد داخلی از آثارهنرجویان منتخب و ساعی

♦ چاپ کاتالوگ و مجموعه کارت پستال از آثار هنرجویان

♦ برگزاری تورهای تخصصی و تفریحی جهت هنرجویان